Зимни курсове - програма

ЗИМА 2018

Курсове по общ английски

НИВАДНИЧАСОВЕ
Beginners B вторник и четвъртък 17.30-19.30
Elementary B сряда и петък 17.30-19.30
Pre Intermediate A сряда и петък 19.40-21.40
Pre Intermediate B сряда и петък 17.30-19.30
Intermediate A вторник и четвъртък 17.30-19.30
Intermediate B вторник и четвъртък 19.40-21.40
Upper Intermediate A събота 09.00-13.00
Upper Intermediate B вторник и четвъртък 19.40-21.40
Upper Intermediate B сряда и петък 19.40-21.40
Pre Advanced A сряда и петък 17.30-19.30
Pre Advanced B сряда и петък 17.30-19.30
Pre Advanced B вторник и четвъртък 19.40-21.40
Advanced A сряда и петък 19.40-21.40
Advanced B събота 14.00-18.00

Международни сертификати

НИВАДНИЧАСОВЕ
FCE сряда и петък 19.40-21.40
CAE group 1 вторник и четвъртък 19.40-21.40
CAE group 2 събота 09.00-13.00
IELTS group 1 сряда и петък 17.30-19.30
IELTS group 2 сряда и петък 19.40-21.40

Бизнес английски

НИВАДНИЧАСОВЕ
Business Upper Int A вторник и четвъртък 19.40-21.40
Business Аdvanced B вторник и четвъртък 17.30-19.30

Детска академия MIDS (за деца на 6-11 години)

НИВАДНИЧАСОВЕ
Prep group for 6 year olds B неделя 11:15-13:15
Starter A събота 15.30-17.30
Starter B събота 09.00-11.00
Starter B неделя 13.30-15.30
L1 Yazoo A неделя 15.45-17.45
L1 Yazoo A неделя 09.00-11.00
L1 Yazoo B събота 11.15-13.15
L1 Yazoo B неделя 09.00-11.00
L1 Yazoo B неделя 12.15-14.15
L1 Backpack сряда 17:30-19:30
L2 Yazoo събота 12.15-15.15
L2 Yazoo неделя 11:15-14:15
L2 Backpack събота 09.00-12.00
L2 Backpack неделя 14.30-17.30
L3 Yazoo неделя 09.00-12.00
L3 Backpack неделя 14.30-17.30
L4 Yazoo събота 13.30-17.30
L4 Backpack събота 13.30-17.30
L4 Backpack неделя 09.00-13.00

Детска академия SENIORS (за деца на 11-14 години)

НИВАДНИЧАСОВЕ
Level 2 Challenges 2a неделя 13.30-17.30
Level 2 Challenges 2b събота 09.00-13.00
Level 2 Challenges 2b неделя 13.30-17.30
Level 3 Challenges 3a неделя 09.00-13.00
Level 3 Challenges 3b събота 13.30-17.30
Level 4 Challenges 4a неделя 09.00-13.00
Level 4 Challenges 4b събота 09.00-13.00
Level 5 Cosmic B1b събота 13.30-17.30
Level 6 Cosmic B2b неделя 13.30-17.30
FCE for schools b неделя 13.30-17.30


*Програмата на курсовете може да бъде променена. Моля обадете се за повече информация.