ПОДГОТОВКА ЗА IELTS

 

Нашият подготвителен курс за IELTS цели цялостно да Ви подготви за академичния модул на изпита. В течение на всеки курс ще получите съвети как да подобрите своя резултат на самия изпит, ще работите над четирите части от владеенето на езика – четене, писане, говорене и слушане – необходими за изпита, а също така ще правите упражнения от минали тестове.

Подготовяйки се за IELTS ще получите подробни учебни материали, както и насоки от нашите опитни преподаватели.

Ключова информация:

Нива Upper-intermediate – Advanced (B2)
Предстоящи курсове за подготовка за IELTS

ЕСЕН 2018: Начало 20 септември 2018 - подготовка за изпита на 8 декември 2018*

*Изпитът през декември 2018 е само за кандидати, регистрирани за IELTS в English Academy Варна.

ЗИМА 2019: Начало 10 януари 2019; Регистрация 3 - 9 януари 2019

ПРОЛЕТ 2019: Начало 8 април 2019; Регистрация 11 - 19 април 2019

ЛЯТО 2019: Начало 8 юли 2019; Регистрация 1 - 6 юли 2019

ЕСЕН 2019: Начало 19 септември 2019; Регистрация 11 - 18 септември 2019

Продължителност на курса

12 седмици през есента, зимата и пролетта

8 седмици през летния семестър

Натовареност

4 часа x 60 минути на седмица през есенния, зимния и пролетен семестър

6 часа x 60 минути на седмица през летния семестър

Среден брой курсисти в група

8 курсиста

Максимален брой курсисти в група

12 курсиста

Такса за изпита

385 лева за 2017 г., 395 лева за 2018 г.

Как да се регистрирате за IELTS:

Можете да се запишете за IELTS при нас в English Academy. За целта е необходимо да носите лична карта или друг документ за самоличност (ученическа карта - за ученици, които все още не притежават лична карта или паспорт) и платежен документ за преведената сума. Ако не можете да дойдете лично можете да изпратите упълномощено от Вас лице с нотариално заверено пълномощно и изброените по-горе документи, което да ви регистрира.

Таксите се заплащат по сметка на Британски Съвет:

СИТИБАНК, бул. Мария Луиза 2, София.
IBAN (сметка в лева): BG77 CITI 9250 1051 0015 01

Цели на курса:

 • Да Ви подготви за изпита така, че да получите възможно най-високата оценка;
 • Да изградите самочувствие, използвайки английския език в ситуации от реалния живот;
 • Да подобри Вашия общ английски, повишавайки увереността Ви и способността да използвате езика по-ефективно;
 • Да можете да четете и слушате по-ефективно;
 • Да пишете по-правилно;
 • Да говорите по-гладко и правилно;
 • Да повиши запаса Ви от думи в говорима и писмена форма;
 • Да разберете изискванията на изпита и как ще бъдете оценявани;
 • Да придобиете необходимите академични умения за успех в университета;

Какво да очаквате от курса:

 • Упражняване на задачите за слушане при зададено време за изпълнение;
 • Преглед на примерни клипове от тестове от устния изпит, с подчертаване на добрите и лошите практики;
 • Обогатяване на лексикалния запас и техниката чрез писмените задачи;
 • Работа над автентични текстове от част четене, сходни с тези на самия изпит;
 • Обогатяване на лексикалния запас върху теми, често използвани на изпита IELTS;
 • Получаване на съвети относно западните университети;
 • Ще научите как се пише мотивационно писмо при кандидатсване в университет.