Подготовка за FCE

Нашите курсове за изпитна подготовка ще Ви помогнат да подобрите шансовете си за успешно справяне с изпитите. Курсът ще Ви помогне да се подготвите за четирите компонента на FCE: четене и граматика, писане, слушане и говорене.

FCE представлява също така полезна подготовка, ако сте се насочили към по-високите изпитни нива, като CAE (Certificate in Advanced English) и CPE (Certificate of Proficiency in English).

Ключова информация за курса:

Ниво

Upper Intermediate – Pre Advanced (B2)

Предстоящи курсове за подготовка за FCE

ЗИМА 2018: Начало 9 януари 2018- подготовка за изпита на 14 април 2017;

ПРОЛЕТ 2018: Начало 10 април 2018 - подготовка за изпита на 26 юли 2017;

ЕСЕН 2018: Начало 20 септември 2018 - подготовка за изпита на 15 декември 2017;

Продължителност на курсовете

Есенен, Зимен, Пролетен семестър: 12 седмици

Летен семестър: 8 седмици

Часове

Есенен, Зимен, Пролетен семестър: 4 часа x 60 минути на седмица

Летен семестър: 6 часа x 60 минути на седмица

Среден брой курсисти в група

8 курсиста

Максимален брой курсисти в група

12 курсиста

Такса за изпита

2017г - 360,00лв, 2018г - 370,00лв

Как да се регистрирате за FCE:

Можете да се регистрирате за FCE в English Academy. За целта е необходимо да носите лична карта или друг документ за самоличност (ученическа карта - за ученици, които все още не притежават лична карта или паспорт) и платежен документ за преведената сума. Ако не можете да дойдете лично можете да изпратите упълномощено от Вас лице с нотариално заверено пълномощно и изброените по-горе документи, което да Ви регистрира.

Таксата за FCE за 2017 е 360 лева, за 2018 година - 370 лева. Таксите се заплащат по сметка на Британски Съвет:
СИТИБАНК, бул. Мария Луиза 2, София.
IBAN (сметка в лева): BG77 CITI 9250 1051 0015 01

Всички кандидати за FCE, записали се в English Academy, получават достъп до онлайн платформата на Британски съвет за допълнителна изпитна подготовка "Road to Success".

Цели на курса

По време на обучението ще развиете следните умения:

 • Да разбирате текстове от широк спектър източници от различни сфери;
 • Да разговаряте свободно на различни теми;
 • Да разбирате радио и телевизионни програми на английски език;
 • Да разбирате основните идеи в сложни текстове;
 • Да поддържате разговор на различни теми, изразявайки мнение и излагайки аргументи, да водите дискусии;
 • Да създавате ясни, подробни писмени работи, изразявайки мнение и изтъквайки предимствата и недостатъците на различни гледни точки.

Какво да очаквате от курса:

 • Ще се подготвите за полагането на FCE изпит с повишена увереност;
 • Ще подобрите нивото си на владеене на общ английски, чрез подобряване на самочувствието и ще използвате езика по-свободно;
 • Ще подобрите владеенето на всички области от езика; ще сте в състояние да подобрите степента на разбиране при четене и слушане; ще пишете по-точно и ясно; ще се изразявате по-ясно и точно и ще обогатите лексикалния си запас;
 • Ще получите международно признат сертификат, което е от значение за бъдещото Ви развитие;
 • Ще изградите самочувствие при употребата на английски език в реални житейски ситуации;
 • Ще привикнете към различни изпитни задачи за определено време и в изпитни условия.
 • Домашната работа е съществена част от курса, която Ви дава възможността да откриете, отработите и подобрите онези области от английския език, върху които имате нужда да наблегнете допълнително, според преценката на преподавателя.