Пролетна програма

Speaking courses - Spring 2018

Регистрация и входящи тестове: 15 - 17 май 2018
Начало на курсовете: 17 май 2018
Продължителност: 6 седмици

LEVELSDAYSTIME
Speaking Lower Tuesday and Thursday 17.30-19.30
Speaking Higher Tuesday and Thursday 19.40-21.40

ПРОЛЕТ 2018

Курсове по общ английски

НИВАДНИЧАСОВЕ
Beginners вторник и четвъртък 17.30-19.30
Elementary A вторник и четвъртък 17.30-19.30
Pre Intermediate A сряда и петък 17.30-19.30
Pre Intermediate B сряда и петък 19.40-21.40
Intermediate A сряда и петък 17.30-19.30
Intermediate A вторник и четвъртък 19.40-21.40
Intermediate B вторник и четвъртък 17.30-19.30
Upper Intermediate A вторник и четвъртък 19.40-21.40
Upper Intermediate B сряда и петък 17.30-19.30
Pre Advanced A вторник и четвъртък 19.40-21.40
Pre Advanced A сряда и петък 19.40-21.40
Pre Advanced B сряда и петък 17.30-19.30
Advanced B сряда и петък 19.40-21.40

Международни сертификати

НИВАДНИЧАСОВЕ
CAE group 1 вторник и четвъртък 19.40-21.40
CAE group 2 събота 09.00-13.00
IELTS group 1 сряда и петък 17.30-19.30
IELTS group 2 сряда и петък 19.40-21.40

Бизнес английски

НИВАДНИЧАСОВЕ
Business Upper Intermediate A вторник и четвъртък 19.40-21.40
Business Аdvanced A вторник и четвъртък 17.30-19.30

Детска академия MIDS (за деца на 6-11 години)

НИВАДНИЧАСОВЕ
Starter A неделя 11:15-13:15
Starter B събота 13.30-15.30
L1 Yazoo A събота 09.00-11.00
L1 Yazoo A неделя 13.30-15.30
L1 Yazoo B неделя 15.45-17.45
L1 Yazoo B неделя 09.00-11.00
L1 Backpack събота 11.15-13.15
L1 Backpack неделя 09.00-11.00
L1 Backpack събота 15.40-17.40
L2 Yazoo сряда и петък 18:00-19:30
L2 Backpack събота 13.30-16.30
L2 Backpack неделя 11:15-14:15
L3 Yazoo събота 09.00-12.00
L3 Yazoo неделя 14.30-17.30
L3 Backpack неделя 09.30-12.30
L4 Yazoo неделя 13.30-17.30
L4 Backpack събота 13.30-17.30

Детска академия SENIORS (за деца на 11-14 години)

НИВАДНИЧАСОВЕ
Level 2 Challenges А неделя 09.00-13.00
Level 2 Challenges B неделя 13.30-17.30
Level 3 Challenges A събота 09.00-13.00
Level 3 Challenges B неделя 09.00-13.00
Level 4 Challenges A събота 13.30-17.30
Level 4 Challenges B неделя 09.00-13.00
Level 5 Cosmic B1 A събота 09.00-13.00
FCE for schools неделя 13.30-17.30

*Програмата на курсовете може да бъде променена. Моля обадете се за повече информация.