Подготовка за FCE

 

Нашите курсове за изпитна подготовка ще Ви помогнат да подобрите шансовете си за успешно справяне с изпитите. Курсът ще Ви помогне да се подготвите за петте компонента на FCE: четене, писане, граматика, слушане и говорене.

FCE представлява също така полезна подготовка, ако сте се насочили към по-високите изпитни нива, като CAE (Certificate in Advanced English) и CPE (Certificate of Proficiency in English).

Ключова информация за курса:

Нива

Upper Intermediate – Pre Advanced (B2)

Предстоящи курсове за подготовка за FCE

ЗИМА 2016: Начало 12 януари 2016 - подготовка за изпита на 9 април 2016

ПРОЛЕТ 2016: Начало 4 април 2016 - подготовка за изпита на 7 юни 2016

ЕСЕН 2016: Начало 26 септември 2016 - подготовка за изпита на 10 декември 2016

Продължителност на курсовете

Есенен, Зимен, Пролетен семестър: 12 седмици

Летен семестър: 8 седмици

Часове

Есенен, Зимен, Пролетен семестър: 4 часа x 60 минути на седмица

Летен семестър: 6 часа x 60 минути на седмица

Среден брой курсисти в група

8 курсиста

Максимален брой курсисти в група

12 курсиста

Такса за изпита - 2016г.

350,00 лева за хартиения вариант

Как да се регистрирате за FCE:

Можете да се запишете за FCE в English Academy. За целта е необходимо да носите лична карта или друг документ за самоличност (ученическа карта - за ученици, които все още не притежават лична карта или паспорт) и платежен документ за преведената сума. Ако не можете да дойдете, лично можете да изпратите упълномощено от вас лице с нотариално заверено пълномощно и изброените по-горе документи, което да ви регистрира.

Цели на курса

По време на обучението ще развиете следните умения:

 • Да разбирате текстове от широк спектър източници от различни сфери;
 • Да разговаряте свободно на различни теми;
 • Да разбирате радио и телевизионни програми на английски език;
 • Да разбирате основните идеи в сложни текстове;
 • Да поддържате разговор на различни теми, изразявайки мнение и излагайки аргументи, да водите дискусии;
 • Да създавате ясни, подробни писмени работи, изразявайки мнение и изтъквайки предимствата и недостатъците на различни гледни точки.

Какво да очаквате от курса:

 • Ще се подготвите за полагането на FCE изпит с повишена увереност;
 • Ще подобрите нивото си на владеене на общ английски, чрез подобряване на самочувствието и ще използвате езика по-свободно;
 • Ще подобрите владеенето на всички области от езика; ще сте в състояние да подобрите степента на разбиране при четене и слушане; ще пишете по-точно и ясно; ще се изразявате по-ясно и точно и ще обогатите лексикалния си запас;
 • Ще получите международно признат сертификат, което е от значение за бъдещото Ви развитие;
 • Ще изградите самочувствие при употребата на английски език в реални житейски ситуации;
 • Ще привикнете към различни изпитни задачи за определено време и в изпитни условия.
 • Домашната работа е съществена част от курса, която Ви дава възможността да откриете, отработите и подобрите онези области от английския език, върху които имате нужда да наблегнете допълнително, според преценката на преподавателя.