Новини Варна

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

2018-02-20 13:12:05

категории :

Скъпи родители, през следващите 2 седмици организираме индивидуални родителски срещи, на които ще можете да се срещнете лично с преподавателя на Вашето дете и да получите от него информация за напредъка на малкия Ви ученик.

Срещите ще се проведат в следните дни и часове:

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДНИ

ЧАСОВЕ

Alan Siers

7 март, сряда

15:30-17:00

Bruce Cassels

28 февруари, сряда

15:30-17:00

Karl Wadsworth

1 март, четвъртък

10:30-12:00

Luna Hayton

2 март, петък

11:30-13:00

Mollie Beale

28 февруари, сряда

13:30-15:30

7 март, сряда

14:00-15:30

Mike McRae

8 март, четвъртък

14:00-16:30

Neil Scarth

27 февруари, вторник

16:20-17:00

Rachel Kearton

6 март, вторник

14:00-16:00

Shirley Wadsworth

1 март, четвъртък

10:30-13:00

Suzi Siers

7 март, сряда

14:00-15:30

9 март, петък

13:30-14:30

Моля свържете се с нас лично или по телефона (052/622351, 0886 530858), за да потвърдите Вашето присъствие и да си запазите точен час за среща с преподавателя.Срещите ще се проведат в избраното от Вас време в посочения ден.Моля уведомете ни, ако е необходимо да осигурим превод.