Новини Варна

ПРОМЕНИ В FCE И CAE - 2015

2014-10-28 18:40:03

категории :

Обновеният формат на изпитите влиза в сила от сесията през януари 2015 г. и се състои от 4 изпитни задачи, които оценяват вашите познания по английски език.

Основните промени в Cambridge English : First exam (FCE), които ще са валидни от януари 2015:

  • Изпитът ще бъде с около 30 минути по-кратък, но въпреки това се покриват същите езикови умения, на същото ниво, както в досегашната версия;
  • Изпитът ще се състои от 4 изпитни въпроса, а не 5;
  • Компонентите Reading и Use of English ще бъдат комбинирани в един изпитен въпрос, който тества както езиковите Ви знания, така и уменията в четенето;
  • Резултатите от Cambridge English: First (FCE) ще бъдат представяни според нова скала за оценяване на Cambridge. Резултатите според новата скала ще осигурят детайлна оценка на вашето представяне. Ще получите резултат за всеки отделен компонент. Тези резултати ще бъдат приравними, за да получите цялостен изпитен резултат. Всички резултати, получени на изпитите на Cambridge ще бъдат представени по една и съща скала, за да бъде и по-лесно проследяването на прогреса Ви от един изпит до друг.

Компонент

Съдържание

Оценка (%)

Цел

Reading and Use of English
(1 час 15 минути)

7 части/52 въпроса

40%

Показва , че можете да се справите с различни видове текст, като художествена проза, вестници и списания. Тестват се способностите Ви в употребата на Английски език чрез различни упражнения,който показват колко добре можете да използвате граматика и думи.

Writing
(1 час 20 минути )

2 части

20%

Трябва да съставите два отделни текста например – есе, писма/имейли, предложения, описания и рецензии.

Listening
(около 40 минути)

4 части/30 въпроса

20%

Тества способността Ви да следите и разбирате набор от устно представени материали като интервюта, радио излъчвания, презентации, разговори.

Speaking
(14 минути за всеки кандидат)

4 части

20%

Тества способността Ви да комуникирате ефективно в ситуации, в които сте лице в лице . Устният изпит се провежда заедно с  още един кандидат.

Основните промени в Cambridge English : Advanced (CAE), които ще са валидни от януари 2015:

  • Изпитът ще бъде с 45 минути по-кратък, но въпреки това се покриват същите езикови умения, на същото ниво както в досегашната версия.
  • Изпитът ще се състои от 4 изпитни въпроса, а не 5;
  • Компонентите Четене и Употреба на Английски език ще бъдат комбинирани в един изпитен въпрос, който тества както езиковите Ви знания, така  и уменията в четенете;
  • Ще има някои нови задачи и тестове, включени в компонентите: Reading and Use of English, Writing and Speaking;
  • Резултатите от Cambridge English: Advanced (CAE) ще бъдат представяни според нова скала за оценяване на Cambridge. Резултатите според новата скала ще осигурят детайлна оценка на вашето представяне. Ще получите резултат за всеки отделен компонент. Тези резултати ще бъдат приравними, за да получите цялостен изпитен резултат. Всички резултати, получени на изпитите на Cambridge ще бъдат представени по една и съща скала, за да бъде и по-лесно проследяването на прогреса Ви от един изпит до друг.

Компонент

Съдържание

Оценка

Цел

Reading and Use of English (1 час 30 минути)

8 части/56 въпроса

40%

Показва, че можете да се справите с различни типове текст, като художествена проза, вестници, списания. Тества знанията Ви относно употребата на английски език, с различни упражнения, които показват колко добре владеете граматика и думи.

Writing
(1 час 30 минути)

2 части

20%

Трябва да съставите два отделни текста:  есе, писма/имейли, предложения, описания и рецензии

Listening
(около 40 минути)

4 части/30 въпроса

20%

Тества способността Ви да комуникирате ефективно в реални ситуации. Устният изпит се провежда заедно с още един кандидат.

Speaking
(15 минути за всеки кандидат)

4 части

20%

Tests your ability to communicate effectively in face-to-face situations. You will take the Speaking test with one or two other candidates.