Програма

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ

ЛЕТНИ ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ 2018

Късна регистрация и входящи тестове: 9 - 11 юли 2018 (12:00-16:00ч.)
Начало на курсовете: 9 юли 2018
Продължителност на летния семестър: 8 седмици

ПРОГРАМА ЛЕТНИ КУРСОВЕ>>

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО>>

ИНТЕНЗИВНИ РАЗГОВОРНИ КУРСОВЕ

Регистрация: 25 - 27 юли (12:00-16:00)
Начало: 30 юли 2018
Продължителност: 4 седмици

ЕСЕН 2018

Регистрация и входящи тестове: 13 - 19 септември 2018
Начало на курсовете: 20 септември 2018
Продължителнос на есенния семестър: 12 седмици