Програма

ТЕКУЩИ КУРСОВЕ

ЛЯТО 2019

Начало на курсовете: 8 юли 2019
Продължителност на летния семестър: 8 седмици

ПРОГРАМА ЛЕТНИ КУРСОВЕ>>

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО>>

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ

РАЗГОВОРНИ КУРСОВЕ - ЛЯТО 2019

Регистрация: 24 - 26 юли, 12-16ч.
Начало на курсовете: 29 юли 2019
Продължителност: 4 седмици

ЕСЕН 2019

Регистрация и входящи тестове: 9 - 18 септември 2019
Начало на курсовете: 19 септември 2019
Продължителност на есенния семестър: 12 седмици