Програма

НАСТОЯЩИ КУРСОВЕ

ЕСЕН 2018

Начало на курсовете: 20 септември 2018
Продължителност на есенния семестър: 12 седмици

ПРОГРАМА ЕСЕННИ КУРСОВЕ>>

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО>>

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ

ЗИМА 2019

Регистрация и входящи тестове: 3 - 9 януари 2019
Начало на курсовете: 10 януари 2019
Продължителност на зимния семестър: 12 седмици

ПРОГРАМА ЗИМНИ КУРСОВЕ>>

ПРОЛЕТ 2019

Регистрация и входящи тестове: 1 - 6 април 2019
Начало на курсовете: 8 април 2019
Продължителност на пролетния семестър: 12 седмици

ЛЯТО 2019

Регистрация и входящи тестове: 1 - 6 юли 2019
Начало на курсовете: 8 юли 2019
Продължителност на летния семестър: 12 седмици

ЕСЕН 2019

Регистрация и входящи тестове: 9 - 18 септември 2019
Начало на курсовете: 19 септември 2019
Продължителност на есенния семестър: 12 седмици