Академичен календар - Варна

ТЕКУЩИ КУРСОВЕ

ЕСЕН 2017

Начало на курсовете: 18 септември 2017
Продължителност на есенния семестър: 12 седмици

ПРОГРАМА ЕСЕННИ КУРСОВЕ>>

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО>>

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ

ЗИМА 2018

Регистрация и входящи тестове: 3 - 7 януари 2018
Начало: 9 януари 2018
Продължителност на зимния семестър: 12 седмици

ПРОГРАМА ЗИМНИ КУРСОВЕ>>

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО>>

ПРОЛЕТ 2018

Регистрация и входящи тестове: 2 - 7 април 2018
Начало на курсовете: 10 април 2018
Продължителност на пролетния семестър: 12 седмици

ЛЯТО 2018

Регистрация и входящи тестове: 2 - 7 юли 2018
Начало на курсовете: 9 юли 2018
Продължителност на летния семестър: 8 седмици

ЕСЕН 2018

Регистрация и входящи тестове: 13 - 19 септември 2018
Начало на курсовете: 20 септември 2018
Продължителнос на есенния семестър: 12 седмици