Академичен календар

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ

ПРОЛЕТ 2018

Регистрация и входящ тест:  26 март – 6 април
Начало на курсовете: 10 април
Продължителност: 12 седмици

ДЕТСКИ ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ 1

Регистрация и входящ тест:  28 май – 2 юни
Начало на курсовете: 4 юни
Продължителност: 4 седмици

ЛЕТНИ ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ 2018

Регистрация и входящ тест:  25 юни– 5 юли
Начало на курсовете: 16 юли
Продължителност: 8 седмици

ДЕТСКИ ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ 2

Регистрация и входящ тест: 23 – 31 юли
Начало на курсовете: 1 август
Продължителност: 4 седмици

ЕСЕН 2018

Регистрация и входящ тест:  3 – 15 септември
Начало на курсовете: 10 септември
Продължителност: 12 седмици