Академичен календар

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ

ЛЕТНИ ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ 2018

Регистрация и входящ тест:  25 юни– 5 юли
Начало на курсовете: 16 юли
Продължителност: 8 седмици

ДЕТСКИ ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ 2

Регистрация и входящ тест: 23 – 31 юли
Начало на курсовете: 1 август
Продължителност: 4 седмици

ЕСЕН 2018

Регистрация и входящ тест:  5 – 19 септември
Начало на курсовете: 20 септември
Продължителност: 12 седмици