Академичен календар

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ

ЗИМА 2018

Регистрация и входящ тест:  3 – 5 януари
Начало на курсовете: 8 януари
Продължителност: 12 седмици

ПРОЛЕТ 2018

Регистрация и входящ тест:  26 март – 6 април
Начало на курсовете: 10 април
Продължителност: 12 седмици